Please note: All prices are excluding VAT

Check our latest promotions

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Prijzen

alle prijzen zijn netto prijzen, exclusief 21% B.T.W.

Verzending, verpakking en verzekering zijn niet inbegrepen.

 

Produkten

Wij kunnen niet garanderen dat de produkten er hetzelfde uitzien als de foto van de webshop.

Illustraties, tekeningen, gewichten en afmetingen en andere gegevens zijn bij benadering.

 

Bij het bestellen van elektrische apparaten dient u duidelijk aan te geven of u 110 VOLT of 220 VOLT wenst.

 

Betaling

100% vooraf

 

Levering

We kunnen niet garanderen dat alle artikelen in voorraad zijn.

Alle bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling. (inclusief verzending)

 

Retourvoorwaarden

Retourneren van artikelen binnen 14 dagen.

 

Retours worden op eigen kosten teruggestuurd binnen de 30 dagen, ongebruikt, in originele staat en in de originele verpakking.

De verkoper dient hiervoor toestemming te geven.

Controleer altijd onmiddellijk na ontvangst van de goederen of deze onbeschadigd en compleet geleverd zijn.

Mocht dit niet zo zijn, verzoeken wij u vriendelijk om binnen de 24 uur dit aan ons te melden en dit per mail.

Ons e-mail adres: info@davtools.be

 

Garantie

Elektrische machines of apparatuur zijn gewaarborgd voor 1 jaar vanaf de datum van de verzending onder normale gebruik.

Reparaties zijn onderworpen aan verzendkosten.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertraging, fouten, verliezen of storingen van welke aard. (directe of indirecte)

De goederen blijven eigendom van de firma I.DAVID tot de volledige betaling van de goederen.

TERMS AND CONDITIONS

 

1. PRICINGS

all prices can be changed without  notice.

all prices are netto prices exclusive 21% TAX  and do not include packing, shipping and insurance. 

2. PRODUCTS

-We cannot guarantee that the products are the same as shown on the picture of the webshop.

Illustrations, drawings, weights and dimensions and other particulars are approximate. 

-Please mention when ordering electrical equipment if you require 110 or 220 volts. 

3. PAYMENT

100% in advance 

4. DELIVERY

We can not guarantee that all items are in stock.

All orders will be shipped out after receiving the payment ( including shipping freights )

and will be sent as soon as possible. 

5. RETURNS

Returns have to be sent  in original packing and condition after permission of the seller within 30 days of purchase.

We do not refund shipping costs. 

Returns have to be sent  in original packing and condition after permission of the seller within 30 days of purchase and must be insured by the customer.

6. WARRANTY 

Electrical machines or equipment are guaranteed for 1 year from the shipping date subject to normal use.

Repairs are subject to shipping charges. 
 

The company is not  responsible for any delay ,failures ,losses or malfunctions of any kind. (direct or indirect) 

 
The goods remain the property of the I.DAVID company until full payment of the goods.

 

For all disputes, only the Court of Antwerp is authorized to intervene between the parties

 

CONDITIONS GENERALES

 

Prix

Tous les prix sont des prix nets, hors 21% de T.V.A.

L'expédition, l'emballage et l'assurance ne sont pas inclus dans le prix.

 

Produits

Nous ne pouvons pas garantir que les produits seront identiques à la photo du site.

Illustrations, dessins, poids et dimensions et autres données sont approximatifs.

 

Lorsque vous commandez des appareils électriques, vous devez indiquer clairement si vous voulez 110 volts ou 220 volts.

Paiement

100% à l'avance

 

Livraison

Nous ne pouvons pas garantir que tous les articles sont en stock.

Toutes les commandes seront envoyées dès que possible après réception du paiement. (Y compris du frais de l'expédition) 

 

Conditions de retour

Retour des articles dans les 14 jours.

Les retours sont retournés à frais de port sur le compte du client, dans les 30 jours, inutilisés, dans l'état d'origine et dans l'emballage d'origine.

Le vendeur doit donner la permission pour cela en avance.

Toujours vérifier immédiatement après réception des marchandises si elles ne sont pas endommagées et complètement livrées.

Si ce n'est pas le cas, nous vous demandons de nous en informer dans les 24 heures et ceci par e-mail.

Notre adresse e-mail: info@davtools.be

 

Garantie

Les machines ou équipements électriques sont garantis 1 an à compter de la date d'expédition sous conditions d'utilisation normales.

Les réparations sont sujettes aux frais d'expédition.

 

La société n'est pas responsable des retards, erreurs, pertes ou dysfonctionnements de n’importe quel genre. (Direct ou indirect)

 

Les marchandises restent la propriété de la société I.DAVID jusqu'au paiement complet des marchandises.

Great choice of all types of tools for diamonds

A C

Friendly service and good advice

John Heylen

Great service, the women in the store helped me a lot. I recommend this store for sure!

Enzilla e

Nice shop, everything you need to make jewellery, friendly service!!!!!

Annie Opstaele